Контрольна робота

Контрольна робота це сума спеціально складених викладачем завдань, які має виконати студент. Мета цієї роботи – перевірка рівня засвоєння матеріалу. Є велика кількість різновидів контрольних робіт, специфіка яких обумовлена не лише особливостями предмету, що викладається, а й рядом інших умов.

Так, контрольна робота може бути поточною і контролювати якість засвоєних знань зі щойно пройденої теми, а може бути екзаменаційною: для перевірки знань за певний період, як правило – чверть, семестр, півріччя і рік. Як правило, перелік завдань для контрольної роботи розробляє викладач. Окремо стоять контрольні роботи від міністерства освіти, які часто називаються «зріз знань» і містять завдання більш загального характеру. Всеукраїнський студентський архів містить багато корисної інформації, яка допоможе у виконанні контрольних робіт різних рівнів складності з багатьох предметів.


 Контрольна робота може бути індивідуальною (виконується окремими студентами) або фронтальною (завдання отримує вся група). Також контрольні роботи поділяються на домашні (виконуються студентами дома, самостійно, за певний проміжок часу) та аудиторні (студенти повинні виконати запропоновані завдання в аудиторії за урок чи «пару»).


 Окремо стоять контрольні роботи, які виконують студенти заочної форми навчання. Це різновид домашньої контрольної роботи з конкретної теми. Студент обирає тему для контрольної з переліку тем, який пропонує викладач. Процес написання такої роботи схожий на написання реферату чи курсової роботи: студент працює з джерелами інформації, яка дозволить найповніше розкрити запропоновану тему, пише конспект, складає розгорнутий план і тільки потім пишеться власне контрольна робота. Об’єм такої контрольної роботи, як правило, становить сім-десять друкованих сторінок, рахуючи титульну сторінку і розгорнутий план.


 Специфіка різних учбових предметів зумовлює відмінності в структурі завдань контрольних робіт. Так, контрольна робота з української мови може поєднувати у собі диктант і вправу на знання синтаксису і граматики. Це також може бути переказ із творчим доповненням або твір на задану тему, в той час як контрольні роботи з англійської мови можуть бути повністю складеними із граматичних вправ, і т.д. Задачі з фізики відрізняються від задач з хімії і біології. В контрольних роботах з точних наук рідше зустрічаються завдання описового характеру чи прохання дати визначення певному терміну.